خانه » مقالات » بازی با کودک

بازی با کودک

شما می توانید بهترین ارتباط را با فرزندتان در حین بازی  داشته باشید.

اولین نکته سعی نمایید بازی هایی با کودک خود انجام دهید که ترجیح خود کودک باشد به عنوان نمونه اگر او دایناسور بازی را دوست دارد با او بازی دایناسور انجام دهید ، یا اگر او بازی خانه بازی را دوست دارد با او خانه بازی انجام دهید ،مهم نیست که آنها چه بازی انجام میدهند  ، فقط اجازه دهید با آنچه دوست دارند بازی کنند و کار شما آن است که ناظر باشید ، در این موقع شما وارد بازی کودک شوید و بازی را با کودک انجام دهید.

سعی نمایید محیط بازی را به گونه ای برای کودک اماده نمایید که احساس اعتماد به کودک القا شود ، سعی کنید از کلمات مثبت استفاده نمایید این کار باعث می شود یک فضای مثبت برای بازی ایجاد شود و یادگیری کودک بیشتر شود و تکرار میکنم از بازخورد های مثبت به کودک در حین بازی استفاده نمایید.

در حالی که کودک در حال بازی کردن است با صدای آرام شروع به بیان آنچه انجام میدهد کنید ،  در اینجا در حالی که آنچه کودک انجام می دهد را بیان می کنید از کلمات مناسبی برای آنچه انجام می دهد استفاده کنید به عنوان نمونه علی دارد با ماشین کامیون شن ها را به کارخانه می برد  تا شن ها را در کارخانه خالی نماید و شما در عین حال که اعمالی که علی در حین بازی انجام میدهد را بیان می کنید می توانید اعمالی دیگری را نیز در بازی کودک بیان کنید که کودک به سمت انجام دادن آنها هدایت بود و توضیح اینکه سعی نمایید از کلمات و اعمالی استفاده کنید که برای کودک قابل فهم باشد.

>>نکته: اگر احساس کردید که بازی برای شما خسته کننده شده و یا کودک نیاز به فضایی جهت تنها بازی کردن دارد کم کم از بازی خارج شوید.

به یاد داشته باشید که کودکان خستگی شما را از طریق پیام های بصری که برای آنها میفرستید متوجه می شوند همچنین نیاز کودک به تنها بازی کردن را می توان از طریق زبان بدن او متوجه شد.

شما میتوانید توالی کارها را از طریق بازی به کودک خود یاد دهید به عنوان نمونه اول ماشین قرمز وارد پارکینگ می شود و سپس ماشین آبی و بعد از آن ماشین سبز و این توالی را در کارها نیز میتوانیم به کودک یاد دهیم مثلا اول دایناسور را از قفسه (خانه ) در می آوریم و بعد با دایناسور در اتاق نشیمن بازی میکنیم و در آخر دایناسور به خانه اش بر میگردد.