خانه » درمانگران » حامد رفیعیان-روانشناس بالینی

حامد رفیعیان-روانشناس بالینی

زوج درمانگر، اصلاح سبک زندگی و مشاوره های فردی  با رویکرد تغییر در نگرش به زندگی، با توجه به اضطراب های وجودی تحکیم و بهبود روابط بین فردی