حامد رفیعیان-روانشناس بالینی

زوج درمانگر، اصلاح سبک زندگی و مشاوره های فردی  با رویکرد تغییر در نگرش به زندگی، با توجه به اضطراب های وجودی تحکیم و بهبود روابط بین فردی

دکتر مرضیه سلطانی-دکترای مشاوره خانواده

زمینه اصلی ارائه خدمات خانواده، پیش از ازدواج، تعارضات زناشویی، مشاوره طلاق، نوجوان

دکتر اسماعیلیان-دکترای روانشناسی

زمینه اصلی خانواده،اختلالاات اضطرابی، وسواس

» ادامه مطلب

دکتر حمید رضا نیک یار – روانپزشک

زمینه اصلی ارائه خدمات : اختلالات خلقی، اختلالات شخصیت، اختلالات شناختی

» ادامه مطلب

دکتر علی قاسم زاده – مشاور

مشاور زمینه اصلی ارائه خدمات نوجوان و جوان

» ادامه مطلب

دکتر محمود نصیری – روان پرستار

زمینه اصلی ارائه خدمات خانواده

» ادامه مطلب

دکتر مسعود دیاریان – مشاور

زمینه اصلی ارائه خدمات خانواده

» ادامه مطلب

خانم مجلسی – روان شناس بالینی

زمینه اصلی ارائه خدمات اختلالات اضطرابی

» ادامه مطلب

دکتر صالحی – مشاور

زمینه اصلی ارائه خدمات خانواده

» ادامه مطلب

آقای حمید میرزاخانلو – مشاور

زمینه اصلی ارائه خدمات تحصیلی

» ادامه مطلب