خانه » خدمات مرکز » خدمات مشاوره تحصیلی

خدمات مشاوره تحصیلی

چکاپ سبک زندگی تحصیلی
چکاپ کیفیت زندگی تحصیلی
ارائه مشاوره در بهبود سبک و کیفیت زندگی تحصیلی
آموزش مهارت های تحصیلی
– مهارت برنامه ریزی و مدیریت زمان
– مهارت مطالعه صحیح
استعداد یابی
انتخاب رشته
ارائه مشاوره در بهبود مشکلات تحصیلی
– اضطراب تحصیلی
– وسواس فکری ، عملی
– اهمال کاری تحصیلی
– بی انگیزه گی تحصیلی
– سازگاری با مدرسه
– اختلالات یادگیری
– کاهش تمرکز