خانه » خدمات مرکز » خدمات مشاوره نوجوانان و جوانان

خدمات مشاوره نوجوانان و جوانان

خود شناسی و هویت یابی
استعداد یابی
انتخاب رشته تحصیلی
آموزش مهارت های
– ارتباط موثر
– مدیریت هیجان
– تفکر خلاق
– حل مساله
– مدیریت میل
– هدف گزینی و برنامه ریزی
ارائه مشاوره جهت بهبود مشکلات
– کم رویی
– اضطراب
– سازگاری
– پرخاشگری