خانه » خدمات مرکز » خدمات مشاوره کودک

خدمات مشاوره کودک

چکاپ کمیت و کیفیت رشد کودک( رشد جسمانی، عاطفی، ذهنی، اجتماعی)
ارائه مشاوره جهت رشد متوازن کودک
آموزش مهارت های
– فرزند پروری
– هوش افزایی
– استعداد یابی
ارائه مشاوره در بهبود مشکلات خاص این دوره
– بیش فعالی
– پرخاشگری
– ناسازگاری
– شب ادراری
– ترس از مدرسه
– مدرسه گریزی
– اختلالات شناختی و یادگیری
– اختلالات رفتاری
گفتار درمانی