خانه » Tag Archives: خدمات روانسنجی

Tag Archives: خدمات روانسنجی

خدمات روانسنجی

طراحی ، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه های سازمان محور(شغلی) فرایند استخدام و به کار گماری فرایند غربال گری فرایند استعداد یابی سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان سنجش متغیر های مختلف شغلی – فرسودگی شغلی – اشتیاق شغلی – رضایت شغلی – ناسازگاری شغلی – انگیزش شغلی – …… طراحی ، اجرا و تحلیل آزمون ها و مصاحبه ...

ادامه مطلب »