برگزاری دوره های آموزشی

یکی از فعالیت های مهم و اصلی مرکز مشاوره آفتاب شهر برگزاری دوره های آموزشی توسط بهترین اساتید و مشاوران حاظر میباشد .

  • برگزاری کلاسها و کارگاههای مختلف جهت افزایش دانش و مهارت مراجع در حوزههای مختلف شناختی عاطفی و رفتاری
  • حضور در محل ،مدارس ، کارخانه ها سازمان ها ،مجتمع های مسکونی و … جهت ارائه انواع خدمات راهنمایی و مشاوره در قالب سمینار ،کلاس کارگاه مشاوره گروهی و مشاوره فردی

علی خدایی | روانشناس و کارشناس درمانی

6 اردیبهشت 1401

زهرا محبی | روانشناس کودک

18 الی 25 تیر 1401

علی سلمیانی | روانشناس بالینی

18 و 19 خرداد 1402