خدمات روانسنجی

ارائه دهنده خدمات در زمینه های

 • طراحی، اجرا و تحلیل آزمونها و مصاحبه های سازمان محور (شغلی)
 • فرایند استخدام و به کار گماری
 • فرایند غربال گری
 • فرایند استعداد یابی
 • سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان
 • سنجش متغیرهای مختلف شغلی
  • فرسودگی شغلی
  • اشتیاق شغلی
  • رضایت شغلی
  • ناسازگاری شغلی
  • انگیزش شغلی
  • و …
 • طراحی اجرا و تحلیل آزمونها و مصاحبه های خانواده محور
  • سنجش کیفیت زندگی
  • سنجش رضایت زناشویی
  • سنجش میزان سازگاری زوجین
  • سنجش رضایت از زندگی
  • و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *