روز: دسامبر 17, 2022 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نوشته شده توسط تیم تحریریه
نوشته شده توسط تیم تحریریه
یکی از مهم ترین مواردی که برای حفظ سلامت باید در نظر گرفت کیفیت خواب شبانه شماست. یک خواب خوب شبانه می تواند به بازسازی بهتر بدن و سلول های آسیب دیده کمک کند. اگر خوب نخوابید، روز بعد احساس خستگی می کنید و نمی توانید تمرکز کنید. به همین دلیل است که داشتن یک خواب خوب در شب بسیار مهم است. اگر این موضوع را دوست دارید و می خواهید مفهوم علمی خواب را بدانید، توصیه می کنیم تا پایان این مقاله در مرکز مشاوره بیناش نوین باشید.
نوشته شده توسط تیم تحریریه
نوشته شده توسط تیم تحریریه
اگر بخواهیم زندگی خود را با چند سال پیش مقایسه کنیم، حضور تکنولوژی احساس می شود. البته تکنولوژی رفاه بیشتری برای ما ایجاد کرده است، اما حقیقت این است که تکنولوژی و این تغییرات زندگی باعث افزایش استرس و اضطراب در زندگی ما شده است. استرس می تواند اندام های داخلی ما را ضعیف کند و سطح ایمنی بدن ما را کاهش دهد. کاهش سطح ایمنی ما همچنین منجر به این واقعیت می شود که سریعتر با ویروس ها و باکتری ها بیمار می شویم و سپس بهبود می یابند. یکی از راه های مقابله با اضطراب و استرس از طریق ورزش است که باعث افزایش نشاط و در عین حال کاهش سطح استرس می شود. همراه با مرکز راهنمای چشم جدید.
نوشته شده توسط تیم تحریریه
نوشته شده توسط تیم تحریریه
بسیاری از افراد رابطه مادر و دختر را به گونه های مختلف توصیف کرده اند و علم روانشناسی برای این رابطه ارزش قائل است و پیوسته در پی بهبود و تعمیق آن است. اما گاهی اتفاقاتی می افتد که این رابطه زیبا را متزلزل می کند. این هم بر اساس مادر و دختر و هم بر پایه خانواده تأثیر می گذارد. در چنین شرایطی باید مشکل را حل کرد و رابطه مادر و دختر را بهبود بخشید. این مقاله رابطه مادر و دختر را مورد بحث قرار می دهد و نکاتی را برای بهبود آن ارائه می دهد. وارد مرکز مشاوره بینایی جدید شوید.